Sion

Sion

> misdrijven > poll

Poll

Wat is de eerste maatregel die genomen dient te worden om een veilige maatschappij te waarborgen?


Uitgebreidere wetgeving

10%

Actievere houding van de politie

34%

Strenger straffen

46%

Niets, het helpt toch niet

8%

Geen mening

2%

Totaal aantal: 155

Eerdere enquÍtes

Zou u hebben ingegrepen als u toeschouwer was geweest van de doodslag op Renť Steegmans in Venlo?


Zeker niet.

6%

Waarschijnlijk niet.

10%

Waarschijnlijk wel.

32%

Zeker wel.

38%

Weet niet.

14%

Totaal aantal: 211

Wat is uw mening over de instelling van een 'commissie voor menselijke waarden en normen'?


Geen goed idee

23%

Helpt toch niets

23%

Gedoemd te mislukken

23%

Goed idee

27%

Geen mening

5%

Totaal aantal: 22